למה כדאי לכם לחיות בזוגיות שוויונית

זוגיות שוויונית התא המשפחתי הוא חזק דווקא משום שכל אחד מבני הזוג מבני הזוג מפתח מסלול חיים משל עצמו  מערכת זוגית שוויונית מתאפיינת בשמחה, בעוצמה ובאנרגיה חיובית – המאפשרת לה להגיע להישגים גבוהים בכל תחום▪  ▪  ▪זוגיות שוויונית היא זוגיות שבה קיים הסכם בלתי כתוב בין בני הזוג, שעל פיו, כל אחד מהצדדים בתוך המערכת הזוגית מקבל הזדמנות שווה למצות את הכישורים והחוזקות שלו, בתחום המקצועי, האקדמי ובתחומי העניין והמשיכה שלו.

במערכת שוויונית כל אחד מהצדדים נותן למערכת הזוגית לפי יכולתו וכישוריו. זוהי מערכת שוויונית המבוססת על הסכמות הדדיות בין בני הזוג, ובה ישנו פוטנציאל לצמיחה ולשגשוג כלכלי ומקצועי. צמיחה לבני הזוג כפרטים ולתא המשפחתי כולו.

זוגיות שוויונית ומכבדת היא מערכת זוגית אשר משוחררת מתפיסות חברתיות ותרבותיות ביחס לתפקידי גברים ונשים, ואינה כופה על נשים וגבריםוויתור על השאיפות המקצועיות והחלומות שלהם בשל מגדרם. מערכת שוויונית היא מערכת שבה כל 'ויתור' של אחד מבני הזוג נעשה מבחירה חופשית, שבה אין לצד אחד זכויות יתר משום שהוא מרוויח יותר, משום שהביא 'נדוניה' גדולה יותר למערכת הזוגית, וכדומה.

כאשר לא מתנהל כל משא-ומתן בתוך המערכת הזוגית, כאשר אין דיון ופשרה בין מגמות זהו מצב רע, משום שהוא מעיד על שליטה מוחלטת של צד אחד וחוסר ביטוי מוחלט של צד אחר, דהיינו קיפוח. בזוגיות שבה יש הירארכיה וצד אחד הוא שמכריע ו'אומר את המילה האחרונה', הרי שהצד האחר נותר מתוסכל וכועס.

בזוגיות שוויונית התא המשפחתי הוא חזק דווקא משום שכל אחד מבני הזוג מבני הזוג מפתח מסלול חיים משל עצמו. מערכת זוגית שוויונית מתאפיינת בשמחה, בעוצמה ובאנרגיה חיובית – המאפשרת לה להגיע להישגים גבוהים בכל תחום.

להתמקד בצמיחה

בני זוג אשר מממשים את עצמם בתחום המקצועי, מהווים דוגמה ליחסי שוויון ומימוש עצמי לילדיהם. בתא המשפחתי חל שיפור במצב הכלכלי משום ששני בני הזוג נמצאים בשוק העבודה, מממשים את יכולתם האישית, ותורמים לכלכלת המשפחה. זוגיות שוויונית מאפשרת לכל אחד לפרוץ קדימה. התא המשפחתי יהיה תא משגשג מבחינה כלכלית, מקצועית, תרבותית וחברתית.

כפי ששוויון בין המינים הוא אינטרס חברתי ולאומי מהמעלה הראשונה, משום שכל המדדים החברתיים הלאומיים משתפרים: בריאות, השכלה, תוחלת חיים והפחתת האלימות, שגשוג כלכלי – כך ברמת המיקרו. כפי ששוויון בין המינים מחזק את החברה בכל המדדים, כך גם ברמת המיקרו – המשפחה. השוויון הזוגי מחזק את המשפחה בכל התחומים.

זוגיות שאינה שוויונית אינה יכולה לפרוץ קדימה. היא רוויה במאבקי כוח, בתסכולים ובכעסים, אשר מחלישים אותה מבפנים. במקום שאין כבוד ואין שוויון, גם המערכת מקובעת ותקועה ואינה יכולה להמריא ולשגשג.

זוגיות שוויונית מאפשרת לזוג להתמקד בצמיחה – צמיחה כלכלית, תרבותית וחברתית. היא מפנה אנרגיות שהיו מופנות לכעסים, למתחים, לרגשות אשמה, עלבון ותסכול, כלפי מטרות משותפות, כדי להצמיח את המשפחה. סכסוכים ומריבות מחלישים את התא המשפחתי. הסכמות ופשרות, והתמקדות במטרה משותפת, מחזקות את התא המשפחתי בכל המובנים.

במקום שיש מאבקי כוח, מאבקי אגו, כאשר האנרגיות של בני הזוג מופנות לכעסים ומתחים ובניית המעמד בתוך הבית, לא נשארות אנרגיות נפשיות לבנייה ולצמיחה של התא המשפחתי במרחב הציבורי. המשאבים הנפשיים 'מתבזבזים' על מאבקי סרק מיותרים בתוך הבית, על תסכולים וכאבי לב. במקומות כאלו ישנה תקיעות גדולה: תקיעות בקריירה, תקיעות כלכלית, אנשים אינם מתקדמים כפרטים וכתא משפחתי. זה מתרחש כאשר המערכת הזוגית אינה שוויונית ואינה בריאה.

לעומת זאת, כאשר ישנה מערכת שוויונית המבוססת על הסכמות והדדיות בין בני הזוג – שם ישנה צמיחה והזדמנות לשגשוג. בני הזוג כפרטים והתא המשפחתי כולו צומח מבחינה כלכלית. השוויון מביא את השגשוג. זוגיות שוויונית היא פלטפורמה לשגשוג ולצמיחה בכל התחומים.

אודות המחבר

השארת תגובה