אושר- שאלה של החלטה

כאשר הגחנו מרחם אמנו, שואפים לראשונה את אוויר העולם אל ריאותנו הקטנות, לא ידענו מה מצפה לנו כאן, על פני האדמה הזאת. בהתבגרותנו, אני מבינים ששנות הזכות הללו שניתנו לנו כמתת אלוהים, ניתנו לנו לזמן מוגבל.

חיינו נמתחים מנקודה לנקודה, מהתחלה ועד הסוף. הם חלק מגלגול עצום של היקום הזורם קדימה ושוטף אתו את כל החי והצומח וכל הקיים על פני האדמה. בגלגול החיים הזה, ניתנת לנו האפשרות לחיות את חיינו כשעיקרון הבחירה בידינו.
האם נבחר בדרך היושר, ההגינות או להפך.
האם נבחר להביא אור לסביבתנו, או להפך.

גם השאלה האם נבחר להיות מאושרים היא בידינו.
מידת האושר האנושית נקבעת על ידי תחושת האדם ולא על ידי גורמים חיצוניים.
זוהי הצהרה אישית סובייקטיבית. אדם שיבחר להיות מאושר, ישתדל למצוא את הטוב בכל דבר, ישתדל שלא להעצים קשיים, אלא להפך. הוא ישתדל להתגבר על האגו שלו לטובת שלום בית, שלום שכנים, שלום עמיתים בעבודה וסביבת חיים נעימה יותר.
הוא ילמד לעשות את האבחנה בין התעקשות על
ע ק ר ו נ ו ת  ו ע ר כ י ם לבין שמירה על הדרת הכבוד שלו, במלים אחרות- שמירה על האגו.

אדם שיבחר להיות מאושר ילמד להביט סביבו וליהנות מהדברים הפעוטים והשוליים, לכאורה, שבחיים.
הוא יפיק הנאה מריחו של עץ הלימון באביב, מזיו הפריחה של פרח קטן בגינה.
הוא ייהנה עד תום מטעם מיץ גזר סחוט בשוק העירוני, ויצפה בגלי הים תוך התרכזות והתחברות רגשית.
אדם שיבחר להיות מאושר, יהיה סלחני, בראש ובראשונה, לעצמו, לבן זוגו, למשפחתו , לעמיתיו ולחבריו.
הוא 'יבטל' קשיים ובעיות לא מתוך חוסר אחריות, אלא מהכרה שהכעס, המשקעים, והאנרגיה השלילית –מיותרים ומזיקים לבריאותו ולאיכות חייו.
ההכרה שהתרגזות, כעסים ומתחים, מעכירים את האווירה ומכבידים על החיים- תביא אותו בהכרח לפייסנות כלפי עצמו וכלפי סביבתו.
ראייה אופטימית של החיים והבנה שהקשיים הם חלק בלתי נפרד מהם- תזוקק להבנה שבסופו של דבר, הקשיים עוברים ובכוחו להתמודד עמם בהצלחה.

אדם מאושר ושלם ילמד לחיות בהתאם לאמת שלו, אך בה בעת, יהיה קשוב לרגשות אחרים.
מצפונו יהיה נקי והוא יחיה מתוך תחושת שלמות עם עצמו ומילוי מאוויי עצמו, ולא יחיה את חייו כתגובה על מעשי הזולת.
הוא לא יחוש צורך "להסביר" את מעשיו לאיש.
יהיה בו החוסן הנפשי לעמוד מול הביקורת החברתית ולא ל'התקפל' מול לחצי הסביבה.
הוא ידבק באמת שלו ובעקרונותיו, תוך נאמנות לעצמו, לרגשותיו, לצרכיו, והכי חשוב – למצפונו.
הוא יחיה בסנכרון מלא עם הרגשות האותנטיים שלו, עם האמת הפנימית שלו וכך יפעל במלוא כוחו וכישוריו.
היא לא יזדקק להעמדות פנים ויביא לעולם את מי שהוא האמיתי. 

                            

אודות המחבר

השארת תגובה